گزارش کاریکاتور
یک قاشق و دیگر هیچ!

راه راه:

خبر فرار از زندان به تنهایی میتواند سوژه ی کاریکاتوریست ها و فیلمسازان و تولید کنندگان آثار هنری باشد، اگر این فرار توسط فلسطینیان و از یکی از امنیتی ترین زندان های اسرائیل به وسیله ی سلاح سرد و ساده مثل قاشق باشد میتواند همه ی کاریکاتوریست ها را به خط کند تا اثری ماندگار خلق کنند. و اوج ذلت اسرائیل را به تصویر بکشند. همانطور که پیش بینی میشد با انتشار این خبر، کاریکاتوریست های جهان هم بیکار ننشستند و به این اتفاق واکنش نشان دادند که در ادامه گلچینی از این آثار را میبینیم:

 

ثبت ديدگاه