راه راه ۱۱۴

راه راه: صد و چهاردهمین شماره ضمیمه طنز راه راه در روزنامه وطن امروز، در تاریخ پنجشنبه ۱۵ اسفندماه  ۱۳۹۸، منتشر شد. 
آنچه در این شماره می خوانید:

⭕ ویروس کرونا به نفع یک ویروس ناشناخته انصراف داد!
⭕ چاه تر از چاه نفت
⭕ آشنایی با جانوران خیلی خطرناک
⭕ اشعار طنز
⭕ و… کاریکاتورها و استریپ های جذاب و دیدنی

ثبت ديدگاه