ریاضیات گسیخته/۱: فرمول جا شدن در خانه های ۲۵ متری

 
پروفسور سمیعی رو میشناسید؟ این ممدشونه… پروفسور صمیمی فوق تخصصص نانو الکتریک ذرات با گرایش ابرالکترون ها در زیرشاخه ی الگوریتم های پیچیده ی نسل هفتم. حالا که بعلت کرونا همه چیز مجازی شده، ایشون ازین فرصت استفاده کرده و با زبان علم راه حل مشکلات رو برامون اثبات میکنه
 

ثبت ديدگاه