گزارش کاریکاتور

دزدان دریایی

سپاه پاسداران با انجام عملیات هلی بورن بر روی عرشه کشتی راه این سرقت دریایی را سد کرده و امریکا را ناکام گذاشت. این خبر سوژه ی کاریکاتوریست های ایرانی شد و هرکدام این ناکامی را به شکلی به تصویر کشیدند

روز مجعول کوروش

کجایی کوروش؟

گزارش کاریکاتور

مدرسه دخترا…نه!

شروع سال تحصیلی درافغانستان با ممنوعیت تحصیل برای دختران و منع تدریس برای معلمان زن، سوژه ی تاسف بار بسیاری ازکاریکاتور ها شد و کاریکاتوریست ها هریک سعی کردند در آثارشون تحجر طالبان و مظلومیت دختران افغان را به تصویر بکشند.

کاریکاتور

گروهک شایسته!

واکسن آلوده