یادداشت

اعتراض به سبک پروین اعتصامی

به رغم روزگار آشفته و نابسامان و بازار گرم هجو، هزل و مطایبه عفت کلام پروین بی‌نظیر است. در کل دیوان او یک بیت سست و یا خارج از نجابت و ادب یافت نمی‌شود...