راهکارهای کاملاً تست شده و تضمینی برای براندازی

۱۰۰۱ راه برای انقلاب بی‌هزینه

برای آمدن و حتّی نیامدن سیل، زلزله، باد، ریزگرد، باران و همه پدیده‌های طبیعی و غیر طبیعی کشور را سرزمین نفرین شده بدانید و آرزو کنید جلبکی در اقیانوس آرام بودید تا مجبور به زندگی در این کشور نمی‌شدید.

عنوان