گزارشی از هموطنان معترض در نیویورک

دیگه تمومه ماجرا

به جای آن روی شعارهای خود تمرکز کردند و ضمن اشاره به الواح عتیقه هخامنشی، یکصدا فریاد زدند: «این چی‌چی بود آوردین؟! گندشو درآوردین!» آنها معتقد بودند این الواح به کلی تقلبی بوده و افزودند: «اگه راست میگین روی لوح رو بخونین.» چرا که هموطنان معتقدند نوشته روی الواح به زبان لاتین غلیظ بوده و هیچ ربطی به زبان دوره هخامنشی ندارد.

فال مسیح علینژاد

تهاجم فرهنگی فرفری

ما به بالا وصلیم بزرگوار! تا اینجایش را که می‌دانستی، برای بعدش هم بدان که  مشکلت بدجوری لاینحل است، آخر دهانت را که باز کنی، همه می‌فهمند چه فتنه‌ها که در سر توست! متاسفانه راهی نیست، شل کن و از نابودی لذت ببر،

گزارشی از تهیه گزارش درباره عضویت ایران در گروه بریکس

ریز می‌بینمت!

از خبرگزاری اپوزیسیون 
به خبرنگار مقیم 
پیوست: گِل به مقدار کافی
فعلا محموله پیوستی را به سر بگیرید تا ببینیم از بالا چه دستوری می‌رسد. اسیر شدیم ناموسا.

اولین کتاب طنز فارسی به روایتی

این موش و گربه مال کیست؟

استفاده از تقابل بین حیوانات خصوصا موش و گربه، پیش از این هم در ادبیات مرسوم بوده است. این تقابل به قدری نمایشی و داستان‌ساز است که قرن‌ها بعد، از آن برای ساخت انیمیشن‌هایی مانند تام و جری نیز استفاده شده است. شاعر در منظومه موش و گربه، از قالب قصیده استفاده کرده که خیلی برای سرودن اشعاری با اینجور محتوا، مرسوم نیست. در ادبیات جهانی چنین اشعاری را با نام «حماسه مضحک» می‌شناسند که در واقع آمیختن طنز با حماسه است.

فال هفته

از این شورش، تا آن شورَش!

زیادی دست و پا نزنید، امروز برق نیست و فردا آب و غذا. ولی همه‌اش خاطره می‌شود خب!