فال هفته

از این شورش، تا آن شورَش!

زیادی دست و پا نزنید، امروز برق نیست و فردا آب و غذا. ولی همه‌اش خاطره می‌شود خب!

فال هفته

دم دست‌ترین ماله

حتی اگر روزی احیانا، سوتی دادید و پای پست خودتان، با اکانت خودتان، از خودتان دفاع کردید، هیچ غم به دل راه ندهید.

بررسی دلایل مصرف آب بیشتر در پایتخت کشور

از پر فشار، به کم فشار!

آب مایه حیات است: این را که دیگر قبول دارید؟ خب، لابد این را هم قبول دارید که تهران خیلی حیاط دارد. همین خودش به تنهایی سرانه مصرف را دوبرابر می‌کند.

شخصیت‌ها! همگی به صف

نگاهی به کتاب مامور مرگ های غیر اتفاقی

شخصیت «قاتی» یا همان قاتل داستان، آن طوری که باید نیست. یعنی آنطوری که باید یک قاتل باشد، کنش داشته باشد، و خودش را معرفی کند، نیست. به جایش شخصیت شیرین تا دلتان بخواهد خوب ساخته شده

بخشی از دفتر خاطرات محرمانه محمدرضا پهلوی

تمام شد، رفت!

برای خودشان دولت تشکیل دادند، وزرای ما رِ با یک لگد از پشت میزها کنار زدند و بختیار هم معلوم نیست کدام گوری قایم شده.