بسته کاریکاتور «روز جهانی کارگر»

غیر نجومی‌ها

احمق مخلوقات

میز و صندلی رو آب نبره!

هیولای بنزین