خبرکش

خدا بده برکت

دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که احتمالا ابی منظورش از آخرین کنسرت جدید ترین کنسرت است اما تنها تردیدی که وجود دارد تا این فرضیه به نظریه مبدل نشود اجرای تمامی آهنگ های زیرخاکی اش در تمامی آخرین(جدیدترین) کنسرت هایش است.

خبرکش

خنده بر هر درد بی درمان دواست

به نظر بنده هنرمندان عزیز کشورمان نگران این هستند با ساخت فیلم های امنیتی ترفند های امنیتی کشور برای بیگانگان لو برود.

خبرکش

قصه دختری به نام کیمیا

ایشون خیلی ضربات پای خوبی داشت و در ادامه همین ضربات یک لگد به پرچم کشورش زد‌ رفت خارج. با اینکه اصلا به المپیک راه نیافت ولی چون لگد خوبی به پرچم کشورش زده بود بردنش توکیو

خبرکش

شوخیه مگه؟

مهم این است که بین بازیکنانشان تبعیض قائل نشده و با رعایت انصاف و عدالت همه بازیکنان سیاهپوست را در فضای مجازی مورد هدایت، قضاوت، شماتت، عنایت، نزاکت و کثافت قرار دادند.

خبرکش

گردان چند نفره

به‌ نقل از منبع ناشناسی، مربیان برای تزریق روحیه همیشه او‌ را یار جنگی من و شلوار‌پلنگی من صدا میزنند.