پیشخند

سوتی صوتی

روحانی: ظریف طلایه دار آگاهی و فداکاری در عرصه دیپلماسی است
- اوباما: راست میگه

پیشخند| شوخی با تیتر روزنامه ها

به احترام شبکه ۳

نزاع بر سر شغل های اینستاگرامی
-چه کسی دوباره روسری سر می کند تا دابسمش بسازد؟

پیشخند| شوخی با پیشخوان روزنامه ها

استاد اسدی رو بپا!

روحانی: امروز دفتر سیاه ترامپ برای همیشه بسته می شود

-ببخشید برا بایدن دفتر چندبرگ برداریم؟!