خبرکش

قصه دختری به نام کیمیا

ایشون خیلی ضربات پای خوبی داشت و در ادامه همین ضربات یک لگد به پرچم کشورش زد‌ رفت خارج. با اینکه اصلا به المپیک راه نیافت ولی چون لگد خوبی به پرچم کشورش زده بود بردنش توکیو

خبرکش

شوخیه مگه؟

مهم این است که بین بازیکنانشان تبعیض قائل نشده و با رعایت انصاف و عدالت همه بازیکنان سیاهپوست را در فضای مجازی مورد هدایت، قضاوت، شماتت، عنایت، نزاکت و کثافت قرار دادند.

خبرکش

گردان چند نفره

به‌ نقل از منبع ناشناسی، مربیان برای تزریق روحیه همیشه او‌ را یار جنگی من و شلوار‌پلنگی من صدا میزنند.

خبرکش

بین “منوتو” بمونه

بعد از گذشت چند روز از ریزش برجی در فلوریدا، تنها 11نفر از 161 نفر از زیر آوار بیرون آمدند. ستاد مدیریت بحران فلوریدا در پاسخ به اظهار نگرانی خانواده این افراد گفت که 150 نفر باقیمانده جایشان امن است...

خبرکش

باز با باز؟!

باز با باز

آقای کروبی نامزد سابق انتخابات ریاست جمهوری که سابقه رقابت تنه به تنه با آرای باطله را دارد از عبدالناصر همتی حمایت کرد. وی در ادامه در پیج ۸۶ کایی‌اش استوری گذاشت داداشم رگباری فالوشه.