راهبرد انتخابات

به میدان عمل شاگرد چنگیز
به میدان ادب استاد لقمان

ترس پمپئو حتی از رفتن به میوه‌فروشی

شبیه قصه زائو و آل می‌ترسم
ز سایه چون بچه‌ای خردسال می‌ترسم

هفت خوان جمعیت

وطن‌باز

خانه تکانی

نامه ای به همسرم

گفته بودی که سال نوشده است

باید اکنون دهم به خانه تکان

امر تو روی چشم من امّا

عارضم خدمت منوّرتان

کارها بین ما شود تقسیم

عادلانه و بر اساس توان

عنوان