بازجویی از یک بیش فعال اقتصاد مقاومتی

خدایی مسخره کردی!

نماینده وزارت امور خارجه شکایت کرده که تو با تولید خیارشور باعث شدی چند تا شرکت فرانسوی که بعد از سفر هفت تا وزیر راضی شده بودند برای صادرات خیارشور با ایران قرارداد ببندند منصرف بشن و این به بهبود تصویر ایران در جامعه بین الملل که بعد از برجام اتفاق افتاده بود ضربه زده!

فروشنده

این واسه اصغر فرهادی بره فیلم علیه خشونت بسازه...

آیا کریستف کلمب کاشف آمریکا نبوده است؟

پول بابا بزرگ ما خوردن نداره!

بنده آلفردو روسکو هستم. بقیه مشخصات بنده کمکی به اینکه شما من را بشناسید نمیکند جز اینکه من یکی از نوادگان رودریگو هستم. حتما میپرسید رودریگو کیست؟ حق هم دارید، بالاخره شما هم با اینکه خیلی رییس جمهوری باهوشی هستید اما حق دارید که یک خدمه ساده کشتی را بعد از قریب 500 سال نشناسید. آن هم رودریگویی که در زمان خودش هم انقدر بیچاره بود که حقش را خوردند چه برسد به 5 قرن بعد.

عنوان