پیشخند

اعتصاب رانی‌ها

پاسخ این افتضاح را چه کسی خواهد داد؟
- بستگی به نوع افتضاح داره، ولی در هر صورت جواب میشه دولت قبل.

شوخی با تیتر روزنامه‌های پنجشنبه 8 اردیبهشت

ماکارونی پیچی

وزیر ارتباطات میانگین سرعت اینترنت کشور را رو به رشد دانست
- ولی فعلا از قیمت شروع کردن تا از پایه رشد کنه.

شوخی با تیتر روزنامه‌های پنجشنبه ۲۵ فروردین

باز حرف بد زدی؟!

با حذف ارز ترجیحی، قیمت داروی داخلی دو برابر و داروی خارجی شش برابر می‌شود
- اما با وجود ارز ترجیحی داروی داخلی و خارجی هر دو شش برابر می‌شود

شوخی با تیتر روزنامه‌های پنجشنبه ۱۸ فروردین

کفشتو پات کن

همه جنگ‌ها در میز مراکره خاتمه می‌یابد
- ولی خیلی مهمه اون طرف میز کی باشه.

پیشخند پنجشنبه 26 اسفند

روم به دیوار عید شد باز

مذاکرات در ایستگاه پایانی
-لطفا قبل از پیاده شدن از پرتاب هرگونه خودکار و اینگونه شیرین کاری ها تا توقف کامل خودداری فرمایید.