مارکوپولو بعد از سفر ایران

مفت خورها

مرد یک: برایمان چه آورده‌ای مارکو؟
مارکو: برای شما یک شامپو حاوی روغن هسته انار دارم که مخصوص یک خانم سلبریتی دست و پا دار بوده که دیگر شامپو هسته انار به کارش نمی‌آمده و به روغن آرگان روی آورده، به من این را داد تا به شما بدهم.

دادگاه یک جوان مجرد

مردک عزب

متهم: یکجا دیگه هم رفتم اینبار مامان من گفت نه
قاضی: چرا؟
متهم: مامانم گفت جاری دختر خاله‌ی اینا توی مجلس دختر خواهر زن داییت اینا به من یک جوری نگاه کردن که من خوشم نیومد ازشون، الانم یا میریم یا بلندشم با کتک ببرمت

پیشخند

بی زحمت کارت ملی ما رو بدین

در آخر توپ بورس دولت افتاد در زمین دولت قبل
- الان دولت قبل میگه یکبار دیگه توپتون بیوفته توی دولت ما پاره اش میکنم

پیشخند

اصلا قهرم باهاتون

آرمان ملی:
دانشگاه ها در ایران به چه درد میخورد؟
- به نام خدا، ازدواج.

واکسن هاش درد داره!؟

محمد عمرانی: آقای جاستین ترودو نخست وزیر محبوب کانادا لطفا واکسن منو تو بزن، خواهش می‌کنم.