شوخی با تیتر روزنامه‌های 10 شهریور

ملت با جنبه

خودروهای داخلی همچنان از وارداتی ها به صرفه تر است
- چون چیزی روش نداره

شوخی با تیتر روزنامه‌های ۳۰ تیرماه

ماکارونی تیپ پنج توربو

وظایف صدا و سیما چیست؟
- پخش مختار و جومونگ بصورت پیوسته از تمامی شبکه‌ها.

پیشخند روزنامه های ۲۳ تیرماه

ول کن تا ول کنم

بازار مسکن آرام گرفت
_ اما مستأجران نه

شوخی با تیتر روزنامه‌های پنجشنبه ۲۶ خرداد

دو بر یک به نفع الجزایر

برق در ایران اول کجا را روشن کرد؟
- جایی که کلید را فشار دادند

شوخی با تیتر روزنامه‌های پنجشنبه 19 خرداد

تور توقیفی