راه راه ۲۵۷

شوخی با تیتر روزنامه‌های 8 آذر 1402

استرس تناقضی

استرس گروسی درباره برنامه هسته‌ای ایران
– برنامه هسته‌ای آمریکا رو بهش نشون بدین استرسش تموم میشه.

ایران طنز ۴

راه راه ۲۵۶

آیتم طنز

شبکه هوای صهیونیسم