کاندیداشو 16/ روایت کار و کاردان

مالاریا و پشه آنوفل!

سپردن درمان مشکلات کشور به بانیان وضع موجود مثل سپردن آموزش اعداد به مهرعلیزاده است.

فتوکاتور انتخاباتی 9

اول ۷ بود یا ۸؟

داغ ترین فتوکاتور های انتخابات را اینجا ببینید!

کاندیداشو 6

کی از همه پوپولیست تره؟!

کسی که ریشش را رنگ نمی‌کند چگونه می‌خواهد مردم را رنگ کند؟!

فتوکاتور انتخاباتی/ 8

جواب این سوال کجا بود؟!

داغ ترین فتوکاتورهای انتخاباتی را داغ داغ ببینید!

کاندیداشو2

کی الان چیکار میکنه؟!

الان همتی داره تو قرآن سرچ می‌کنه یه آیه با ناصر پیدا کنه.