راه راه ۲۲۷

قصه‌های من و بابام (2)

قصه‌های من و بابام – قسمت دوم

تولد ساده می‌گرفت، وقتی تولد ساده مد نبود...

شوخی با تیتر روزنامه‌های 12 بهمن 1357

جمعیت از کجا تا به کجا؟!

گزارش هفته نامه لبنانی: شاه برای کودتا از مصر و مراکش کمک خواست
– چون آمریکا جواب تلفنش را نداد!

فتوکاتور

سوئیچ هواپیما نزد شماست!

راه راه ۲۲۶