اخبار دنیا در هفته های اخیر

غش کردن مکرون به سمت حریری

پوتین گفت: استپ! وی که برگه‌ای شبیه اسم و فامیل را بالا گرفته بود افزود: ما اول واکسن کرونا ساختیم!

اگه نمه نمه رای بیاره

غوغای بایدن را ببین

به جان خودم اگه رای بیاری، اون سکه‌ها رو از حلقوم مذاکره کننده‌ها میکشم بیرون میدم به خودت نوش جونت!

پخش زنده مریم با گزارش مزدک

نه به اعدام، آری به خاشقچی خاشقچی

...ببینیم چه کسی وارد بازی خواهد شد... عه... اینکه اون پیرزن منافق‌اس که... ببخشید، از اتاق فرمان اشاره می کنن ایشون خواهر مریم، رهبر جنبش مسالمت‌آمیز مردم ایران هستن...

برجام زده

لُنگ لعنتی کامبیز

داخل قاب عکس، کامبیز نشسته بود توی یک ماشین مدل‌بالا. یک دستش اسکناس هزارتومانی گرفته بود و یک دستش دلار.
چنگیز گفت: چقد عوض شدی داداش؟ ماشین مال خودت بود؟ الان کجاس؟

مناجات یک دانیال زاده!

ماشین آخرین مدلم لطف خداست!

خدایا، افکار منفی و حسادت‌ها را چنان از من دور کن که تهویه ماشین آخرین مدلم دود کارخانه‌های سرطان‌زای فولادم را...