تیتر واردات

نیم کیلو سیفون توالت لطفاً!

هیچ می‌دانستید اگر همین واردات نبود، ما در جهل مرکب می‌ماندیم و نمی‌دانستیم که بالاخره واحد شمارش «سیفون توالت» چیست؟!

چگونه ثروتمند شویم

راه های دور زدن خط فقر

الان هم که حداقل دستمزد ماهانه، 1.835.426 تومان است! حالا روزی دوساعت هم بیشتر اضافه کاری کنید و پاداش و مزایا را هم که حساب کنید، همان ماهی دو و نیم را می توانید در بیاورد و خودتان را بالای خط فقر قرار دهید.

روی پای خودمان

یک داستان آموزنده+سوسماز

آن مرد، درحالیکه صحنه اسلوموشنِ سیاه و سفید شده بود و آهنگ سوسماز پخش می‌شد، از خواب پرید و سر به سجده گذاشت و توبه کرد.

پادکست معرفی کتاب

جویده ۲- شاقلوس

جویده، پادکستی است برای کتابخوارها! قسمت دوم پادکست جویده را اختصاص داده ایم به کتاب «شاقلوس» نوشته امید مهدی نژاد...

پادکست معرفی کتاب

جویده ۱ – بابا باتری دار می شود

جویده، پادکستی است برای کتابخوارها! قسمت اول پادکست جویده را اختصاص داده ایم به کتاب «بابا باتری دار می شود» نوشته رضا ساکی...