مرگ موش جدید!

بدون شرح!

سفییر اوکراین

حق تیر!

تا باشه از این خونه‌تکونی‌ها!

کشف ۲ تخته رو فرشی آغشته به هروئین که بنا بود به مقاصد هندوستان و بنگلادش ارسال شوند!