۴:۱۶ ب.ظ ۱۳۹۸-۰۶-۰۴

مقاومت دربرابر شفافیت

حیوانات

۱۰:۰۶ ب.ظ ۱۳۹۸-۰۵-۲۹

اولویت

۱۲:۳۷ ب.ظ ۱۳۹۸-۰۵-۲۸

شفافیت پزشکی

۱۰:۱۱ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۵-۱۲

اضافات

۸:۵۰ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۵-۰۹

ساقی باوفا