شگفتانه‌های پی‌در‌پی

نمیدونی تا کجا میره!

- فقط چی؟
+ فقط به جای ده میلیون باید پنجاه میلیون میاوردی. انگار تو باغ نیستی! دلار تو این دو سه روز، کشیده بالا.

 مسابقه بیست سوالی

شتر سواری دولّا دولّا هم میشه

با ارزش یا بی‌ارزش

شما چه عددی را دوست دارید؟

باید شناسنامه پدربزرگ را باطل کنیم چون دیگر به یارانه‌اش نیازی نخواهیم داشت!

معلمان مراقب باشند

توده پُرفشار نزدیک می‌شود

برای مدارس دولتی آبگرفتگی سطحی و لغزنده شدن معابر و برای مدارس غیر انتفاعی رعد و برق، تگرگ و در بعضی موارد سیل را پیش بینی می‌کنیم.

معلمان مراقب باشند

توده پُرفشار نزدیک می‌شود

برای مدارس دولتی آبگرفتگی سطحی و لغزنده شدن معابر و برای مدارس غیر انتفاعی رعد و برق، تگرگ و در بعضی موارد سیل را پیش بینی می‌کنیم.