پیشخند 2 مرداد

بلاتکیلفی

رئیسی: با رانتخواری در اقتصاد مبارزه میکنیم
- فقط سه سال دیگه فرصت دارید!

پیشخند 17 تیر

ارتباط تنوع و امید به زندگی!

اختصاص ۳۰ گیگ اینترنت به دهک کم درآمد
-فکر نمیکردم شکم با اینترنت سیر بشه!

شوخی با تیتر روزنامه ها 4تیر

خوش به حال ماهیها!!


اعلام حداقل و حداکثر شهریه مدارس غیردولتی
-حداقلش رو شما تعیین میکنین، حداکثرش با خداست!

پیشخند روزنامه های 27 خرداد

نیّت باید صاف باشه!

دشمنان سلامت مردان!
-گرانی، تورم و کولر

پیشخند روزنامه های 21 خرداد

استعفا شرط داره!!

مفسدان اقتصادی را جلوی مردم بیاورید و بچرخانید
-اینا رو سوار چرخ و فلکم بکنید باز هم زهر خودشونو میریزن!!

عنوان