الغارات... فی تاریخ الصلاة الادارات

ادای صلاه یا ادای صلاه؟

و چون دور به مستأجر بن مستهجن عباسی رسید حق‌الصلاتی برای کارمندانِ نمازخوان قرارداد. بدین‌‌ترتیب نمازخوانه‌ها پر شد بی‌آنکه نمازخوانی اضافه شود؛ چون عده‌ی کثیری به جای ادای صلاة، ادای صلاة را درمی‌آوردند.

احکام را با لبخند بیاموزیم

احکام وحدت

آیا این جمله ایرادی دارد؟ نماز جمعه و جماعتی که با اقتدا به اهل سنت خوانده شود صحیح و مجزی است
الف) کجاش ایراد دارد؟ هیکلت ایراد دارد.
بله که ایراد دارد. خجالت نمیکشی آخرِ جمله نقطه نگذاشتی؟

بررسی تئاتر پسندی داوران خنداننده شو

تئاتر یا استندآپ؟

مربی ها به دسته سوم خیلی بها می دهند. آنقدر که ما به عنوان مخاطب استندآپ کمدی متوجه دلیلش نمی شویم. دلیلش این است که هیچ کدام از این چهار مربی، استندآپ کمدین نیستند. بلکه بازیگر و معلم بازیگری و کارگردان تئاتر هستند.

نقش علم نجوم در قیمت گذاری اتوموبیل

مقاله‌ی نجوموبیل

دکتر سایاپانا سایانورا از منجمین چاينا، با خلق نظریه‌ی «وجود تدریجی» میگوید که خودرو به‌یکباره خریداری نمیشود بلکه باید آپشن به آپشن اضافه کرد تا در آخر یک ماشینِ انشالله کامل داشته باشید. بدین‌ترتیب به قیمت خودرو اضافه میشود بی‌آنکه قیمتش بالا برود.

مناجات شیطان با خدا در ماه رمضان

من به که پناه ببرم؟

هیمنا! ملت سحری میخورند تا میام گولشان بزنم میخوابند تا عصر. مذللا! تابستانیه باید مگس بپرانیم؟