مصاحبه

اون وقت که رقصیدیم فکر نمیکردیم کرونا انقدر طول بکشه

... الان که وارد ششمین ماه کرونایی می‌شویم، صحبت های پرستاری که افتخار اولین انتشار فیلم رقص در گان را به نام خود ثبت کرده خواندنی است. البته رقص محلی و غیر مختلط او کجا چیزهایی که بعدا پخش شد کجا.
محمد محمدی علاوه بر اینکه پرستار است، شاعر طنزپرداز هم هست و اگر پا بدهد استندآپ هم می‌کند ...

عنوان