رمزگشایی صحبت‌های مسئولان

همینی که هست!

اقدامات فوری جهت جلوگیری از خودکشی کارگران

موی دماغ

به پیوست چند سگ‌هار ارسال گردید تا در مکان‌های حادثه ‌خیز و بالقوه خودکشی بسته و هر مدت یک‌بار به آن‌ها خون مرغ داده شود تا از خوی درندگی‌اشان کم نگردد.

قصه سر شب

زیبای خفته

واکنش به شعر خانم هنرمند

خودت چطور؟!

در جایی از شعرتان ب ب ب ب بع بع کرده‌اید که به وضوح نشان دهنده سنگدلی شما و اشاره به تکه تکه کردن بزها دارید، آیا «جوکر» دیگری در راه است؟

حمایت همه‌جانبه گروه‌ها از هشتگ صدای آبان98 سلبریتی‌ها

زبان‌درازان!

این پرندگان به‌سیخ‌آمدگانی بودند که چون هیچ گوش شنوایی نیافتند، دیگر به سیخ شده بودند و حرفی نزدند.
با این پرندگان مهاجر چه کردید؟ تعداد کدام پرنده بومی را افزایش دادید؟ چرا پرنده‌ای به لذیذی گوشت پرندگان مهاجر ندارید؟