رمزگشایی 160؛ اسرائیل

نفله

به خریت زده خودش را باز
یا ندارد حواس اسرائیل 

رمزگشایی صحبت ظریف؛ #هزینه_های_دیپلماتیک

سلیمان و مور

شده از دیپلماسی دیپلم عاصی
پر از تحریم کردی قوری‌ات را

رمزگشایی روحانی؛ تیترِ #اشتباه

گره گشایی

از بارش این همه گشایش 
بی سر شده بی کلاه رفتن

رمزگشایی صحبت های عفت مرعشی؛ تیترِ رئیس جمهور زن

خوش خیالی…

چایی ندهم به دست شوهر
گویم به تمام مردها زور

رمزگشایی صحبت های روحانی؛ تیتر صف طولانی

خدا نکناد

قحط روغن نبوده از اول
چه کسی کرده ادعا الکی