گزیده ای از مذاکرات جلسات اخیر ناتو

بیایین بالا اون پولو اعصاب ندارم!

این همه میزنین میچاپین، موقع بزن بزن هم که "داداش بیا جلو کارت دارن" راه میندازی ... بیا بالا اعصاب ندارم!

گفتگوی جنجالی بی بی سی فارسی با موضوع نه دی

نوبت آنها، نوبت نه دی ای ها

سینا جان ماهم خبر هایی شنیدیم میشه توضیح بدی چه شکنجه هایی میکردن؟
- سگ های وحشی رو ول میکردن تا مارو بدرند، ناخون هامونو میکشیدن، لختمون میکردن تو هوای سرد، غرق مصنوعی، عکساش تو نت هست ....
همون عکس هایی که با لباس نارنجی از زندانیا پخش شده؟
سیناجان اونجا گوانتانامو عه! خب بنظر میرسه ارتباط سینا هم قطع شده...

خیانت های دانشجویان به مملکت

دانشجوها، گشت ارشاد و سانتریفیوژ!

انقلاب که نه، خانه خراب کنی؛ دشمن تراشی. معلوم نشد چه مرگشان شد رفتند دانشگاه؛ چندتا استاد و دانشجوی قرتی دور هم جمع شدند راجع به آزادی و استقلال و کوفت و زهرمار حرف زدند. یک هو جوگیر شدند و همراه بقیه ملت شروع کردند به انقلاب. آخر مگر چه شده بود؟ با دنیا رابطه نداشتید؟ یا گشت ارشاد دنبالتان کرده بود؟