برای بهمن گلبارنژاد دوچرخه سوار جانباز

راه راه: برای بهمن گلبارنژاد، دوچرخه سوار جانباز که در جریان مسابقات پاراالمپیک ریو مصدوم و در راه اعتلای پرچم ایران شهید شد!
photo_2016-09-19_11-39-04

ثبت ديدگاه
عنوان