فال هفته (قسمت هفتم)
هوی داعشی صاب فال! با موشک می‌زنیم دهنتو صاف می‌کنیم!

راه راه:

موشک چندی، چو بدینسان گرفت
رنج ز تن، درد ز دندان گرفت
آن‌چه درد و رنج‌ات را از بین برد و به تو احساس آرامش داد، موشک بود. خواجه معتقد است وقتی موشکی بدینسان شلیک شود، نتیجه‌اش رفتن رنج‌ها و دردهاست پس توکلت به خدا باشد.

 

موشکی در کف مهار اشتری
در ربود و شد روان او از مری
ای صاحب فال، برای گرفتن مهار شترسواران مرتجع منطقه، یک موشک هم زیاد است. برای نشاندن این انسانهای روانی و همیشه در کف، حتی یک نصفه موشک هم کافیست. پس شک نکن به کارت.

 

موشکی را بمهر، مادر گفت
که بسی گیر و دار در ره ماست
غمی در دل داری. بدان که زندگی بالا و بلندی بسیاری دارد. حتی موشک ذوالفقار که مادر همه موشک‌هاست هم روزی با مهر و محبت به بچه‌های کوچکترش گفته است که در این راه گیر و دار و بالا و بلندی زیادی در انتظار شما خواهد بود.

 

خزید گربهٔ دهقان به پشت خیک پنیر
زدند تا که در انبار، موشکان جولان
خواجه معتقد است داعش که جای خود دارد حتی گربه‌های دشمنان ما هم که چیزی حالیشان نیست از ما می‌ترسند! پس به خودت ببال و افتخار کن چرا که تا یکی از موشک‌های سپاه ما خورد توی انبار آذوقه داعشی‌ها، حتی گربه‌های‌شان هم پشت قالبهای پنیر سنگر گرفتند.

 

به تاراج برگ درختان ز هر سو
کند موذی باد موشک دوانی
ای صاحب فال هشیار باش که اخیرا جریانی به راه افتاده است که می‌خواهد همه‌چیز را به تاراج ببرد. حتی این جریان با موذی‌گری می‌خواهد توی قدرت موشکی ما هم بتن بریزد علی برکت الله!

 

خاصه کاین توقیف در گرمای تابستان بود
موشکان هر شب برون آیند و مشغولم کنند
ای صاحب فال که فرمانده داعشی هستی، خواجه معتقد است اگرچه صبح‌ها آفتاب می‌خورد توی سرت و گرمای تابستان حسابی بهت فشار می‌آورد، اما از این به بعد می‌توانی هرشب با فکر آمدن موشک‌های سپاه مشغول باشی و تا صبح از ترس به خودت حسابی بخندی!

 

نور گیتی فروز چشمه هور
زشت باشد به چشم موشک کور
مسئولین دفاعی عزیز! خواجه خطاب به شمامی‌گوید که ما موشک‌های نقطه زن با دقت بسیار بالا می‌خواهیم. موشک‌هایی می‌خواهیم که از فاصله چندهزارمتری صاف بزنند توی هدف و حتی چندسانت هم خطای دید نداشته باشند چرا که موشک کور خیلی زشت است برای ما با اینهمه دشمن.

 

هر که دارد با علی یک مو شکی
نزد شیر حق بود چون موشکی
هوی داعشی صاب فال! خواجه میگه نبینم واس ما شاخ بازی درآریا! ما پیروان امیرالمومنینیم(ع). اگه بازم پررو بازی در بیاری با موشک میزنیم دهن مهنتو صاف می‌کنیم.

ثبت ديدگاه
عنوان