شعر طنز
یادم نیست!

راه راه: «رتبه سوم در اولین دوره مسابقه شعر طنز انتخابات»

هر آنچه گفته ام و گفته اید، یادم نیست
کدام وعده؟ کدامین وعید؟ یادم نیست

به یاد چیزی اگر هم بیاورم، حتما
در این تراز و در این حد شدید، یادم نیست

به سنگ خورده مرا هرچه تیر تدبیر است
خزان گرفت و بهار امید، یادم نیست

عمل به وعده صد روزه رفت از خاطر
و در مراتب اولی، کلید یادم نیست

تمام ماه ز یارانه گفتنم هوس است
ولی درست شب سررسید، یادم نیست

همیشه گفته ام از بودن و شدن اما
به کار بردن فعل بعید، یادم نیست

برای کاهش بیکاری و گرانی ها
نداده ام به کسی من نوید،یادم نیست

کلنگ های زمین خورده، حرفهای قشنگ
به وقت دید و دم بازدید، یادم نیست

مپرس دیگر از آن وام های میلیاردی
چرا شده است دکل ناپدید؟ یادم نیست

گران نمودن ارزاق، طبق معمول است
چه گفته ام ز توان خرید؟ یادم نیست

دعا و فاتحه در ختم این و سوم آن
سرود و سور فلان روز عید؟ یادم نیست

هم آب دارد و هم نان، قسم به باورتان
دروغ هست که خون شهید یادم نیست…

 

ثبت ديدگاه
عنوان