سازمان ملل افشا کرد:

راه راه: سازمان ملل افشا کرد:

سازمان ملل بعد از گذشت چندی، اعلام کرد که پس از تماس طوفانی دکتر ظریف، تلفن بان کی مون شکسته و خراب شده است.

در همین راستا، آمریکا می خواهد برای خرابی تلفن و فوت های شدیدی که از ایران شده است، ایران را جریمه و دو میلیارد دیگر هم حساب به حساب کند.

لازم به ذکر است که مسؤولین ایرانی گفته اند، جای نگرانی نیست و این اتفاق را به فال نیک می گیریم و به همین بهانه یک سفر آمریکا می رویم و چند دستگاه تلفن پاناسونیک بی سیم خوب، برایشان می بریم!

ثبت ديدگاه
عنوان