راه راه وطن امروز ۶

ششمین شماره ویژه نامه هفتگی راه راه در روزنامه وطن امروز، در تاریخ دوم مرداد ۱۳۹۶، منتشر شد

آنچه در این شماره می خوانید:

?گونه شناسی آلرژیک همه مردان رئیس جمهور
?هیچ چیز با کاروان نیست
⚪️ذکر بروسلی نا و آرنولدنا (سقط الله ارکانه)
⚫️وزارت رفع حصر تشکیل باید گردد
?شارژ روحی با چراغ قوه
?و …

ویژه نامه طنز هفتگی راه راه، دوشنبه ی هر هفته در روزنامه وطن امروز منتشر می شود.

ثبت ديدگاه
عنوان