راه راه وطن امروز ۷

شماره هفتم ویژه نامه هفتگی راه راه در روزنامه وطن امروز، در تاریخ نهم مرداد ۱۳۹۶، منتشر شد

آنچه در این شماره می خوانید:

?نقض خرکی برجام
?بفرما ژن بوداده مرغوب!
⚪️نگاهی به کهن ترین دایره المعارف ژن
⚫️سهم خواهی چغرهای بد بدن!
?سهم مارو پس بده
?و …

ویژه نامه طنز هفتگی راه راه، دوشنبه ی هر هفته در روزنامه وطن امروز منتشر می شود.

ثبت ديدگاه
عنوان