رد خون

رمزگشایی صحبت های سخنگوی دبیرکل سازمان ملل

تست هوش

در عبارت مذکور، معنای صحیح «خویشتن‌داری» کدام گزینه است؟

طنز کاربران مجازی

طنز شیفت عصر: واکنش کاربران به توئیت‌های رعب آور وزیر خارجه!

طنزپردازی شغل دوم ایرانی‌هاست و همه ایرانی‌ها شیفت عصر طنزپردازن! یعنی هرکسی اراده کند کلی نمک و مزه از او میریزد. شبکه‌های اجتماعی هم این روزها جای خوبی‌ست برای کشف بروز و ظهور این استعداد در قالب پست و استوری و کامنت و... .

دست برادری