اعلامیه جاسوس معدوم!

راهکارهایی برای اعدام جاسوسان

چگونه اتباع کشورهای دل‌نازک را مجازات کنیم؟

وجدان هم حکم می‌کند هنگام اعدام جاسوسان دوتابعیتی فقط به آن نصفه‌ای که تابعیت خودی دارد نگاه نکنیم و هوای آن نصفه دیگر را داشته باشیم. بالاخره بعضی کشورها دل نازکی دارند و از مردن آدم‌ها ناراحت می‌شوند. در ادامه راهکارهایی برای اعدام جاسوسان ارائه می‌دهیم تا کشورهای اروپایی اینجور وقت‌ها کمتر دردشان بگیرد.

دلسوزان زم

نماز فقط با نیما زم!

تویی که نمیشناختمت!

خود روح‌الله هم آن‌قدر نورانی شده بوده که نزدیک بوده عبا روی دوشش بیندازند و بفرستندش جلو بایستد، اما خودش تواضع کرده و نرفته. صد حیف...