دلسوزان زم

نماز فقط با نیما زم!

تویی که نمیشناختمت!

خود روح‌الله هم آن‌قدر نورانی شده بوده که نزدیک بوده عبا روی دوشش بیندازند و بفرستندش جلو بایستد، اما خودش تواضع کرده و نرفته. صد حیف...

دختر آقای سلبریتی

اعدام قهرمان رشته ی قایم باشک

ورزشکاران را اعدام نکنید، حیف است

اخیرا فیلمی از بهادر در فضای مجازی پخش شده که نشان می‌دهد او را در یک سلول کوچک بدون حتی یک گوشه حبس کردند و او در اثر شکنجه روحی که نمی‌توانسته جایی قایم شود اعتراف کرده است.