اولویت‌های کاری‌ فراموش شده

ای بسوزد پدر مشغله!

از جمعه‌ی گذشته به‌دنبال وقوع یک حادثه‌ی تیراندازی در منطقه‌ای که مختص به تبعه‌های کُرد فرانسه است، شاهد تجمعات اعتراضی کُردها و وقوع تنش میان معترضان و پلیس فرانسه هستیم. اما گویا برخی از رسانه‌ها

مشت و مال پلیس فرانسه

از اول دی، ساعت هجده، پاریس!

مزدورها!

تعبیر خواب یک برانداز

بمب تولید آلبانی

 اگر در خواب دیدید که شب هنگام هیجان‌زده به وسط خیابان آمده‌اید و گروهی نوجوان را رهبری می‌کنید، تعبیرش این است که به زودی در انتخابات شورای دانش آموزی موفق خواهید شد.