چمچاره؛مشاوره پیامکی

اتو یا ماینر؟ مسئله این است…

پیامک زدن و گفتن که ما هدفمون تغییر نظام بود و براش استراتژی هم داشتیم. قرارمون این بود که یه شب همه با هم اتوهامونو بزنیم به برق تا برق نظام بپره و سقوط کنه.نمیدونیم چرا نشد؟

فتوکاتور

«مردان خدا جو» در صحنه

بیا آریایی خودم پرچم شیر و خورشید میدم دستت!

اغتشاش

طرح جدید ترامپ

دموکراسی در دقیقه نود

استفاده از جارو دستی در ساختمان كنگره آمريكا بلامانع بوده و مردم می‌تواند كليه محتويات انسانی و غيرانسانی داخل كنگره را جارو كشيده و رفت و روب كنند.