ارز

پاس گل به نامزدهای ریاست جمهوری

آیتم طنز

قسمت ششم لخخلمث: وال استریت گوسفند هم می خواد!

توی قسمت پنجم؛ به سوالایی که در مورد بورس پرسیدین جواب دادیم!

شیب ملایم

چگونه ثروتمند شویم

راه های دور زدن خط فقر

الان هم که حداقل دستمزد ماهانه، 1.835.426 تومان است! حالا روزی دوساعت هم بیشتر اضافه کاری کنید و پاداش و مزایا را هم که حساب کنید، همان ماهی دو و نیم را می توانید در بیاورد و خودتان را بالای خط فقر قرار دهید.