طرز تهیه خورشت گلابی

تضمین غذا با اعتماد به کاری

کته مهمی که وجود دارد رابطه بین مغز و گلابی است که هرچه مغز متعلق به گاو پیرتر و فربه تری باشد روی پخت گلابی تأثیری مستقیمی دارد.

بوی تغییر!؟

مشاوره

رقیب جدی بایدن!

به نظرم خودتو خیلی چیز نکن، حالا یه تیتر زدی دیگه، اونقد از این سوتیا تو فضای رسانه‌ای هست که هیچکس یادش نمی‌مونه؛

چالش مصرع سوم

امضای کری فقط هچل بود هچل

یک عده هنوز در پی برجامند
آسوده و سرگرم خیالی خامند
امضای کری برای شان تضمین است
دلخوش به حضور روح بدفرجامند