راه راه ۲۶۳

راه راه ۲۶۲

محورهایی برای رسیدن به تضمین امضا

اثبات گزاره

روح برجام که مورد احترام تیم‌ مذاکره‌‌کننده علی‌الخصوص جناب شیخنا ببخشید وکیلنا بوده است و خواهد بود، دائما مورد آزار گروه 1+5 قرار می‌گرفت و چون برجام روحی لطیف و نازک داشت باید یک جوری از روحش در آورد تا خدای ناکرده افسرده نشود

راه راه ۲۶۱
عنوان