اندک اعترافاتی از توماج صالحی

برگی از خاطرات وی

امروز مغز بازجو کننده را تیلیت کردم از بس اعتراف کردم البته این کلمه را خودش گفته وگرنه من در فیلم‌ها دیده بودم که باکس ورقه آچار را برای متهم می‌آورند و او آنها را پر می‌کند و بازجو هم از نوشتن اعترافات خوشحال می‌شود، من که پنج باکس بیشتر نخواستم! 

هفته نیوز

ابرقدرت باش!

پایگاه‌های نظامی آمریکایی که هر لحظه توسط نیرو‌های مقاومت‌های اسلامی مورد حمله قرار می‌گیرد. 
ابرقدرت دنیای کی بودی عموجون!! 

یک نکته درباره گذراندن تفریحات پاییزی سالم و بی‌خطر

جوج‌زنی عرفانی

مولانا حیرت‌زده پرسید: مگر تو اهل جوج و جوج‌زنی هستی؟
شمس پاسخ داد: بلی
مولانا: ولی من از این موضوع اطلاع نداشتم.
شمس: حالا که اطلاع یافتی منقل و سیخ را مهیا کن تا ببریم.
مولانا: الساعه! پارک جنگلی شیخ بسطام مکانی مناسب است.
شمس: اما منظورم کمپینگ و دایر کردن چادر در کنار رود بود.

فالی برای ماله‌کشان

برو تا فالت نگیرم

تمام استوری و پست‌هایی که درباره «ورزش سیاسی نیست» را پاک کنید، مخصوصا آن پستی که با شورت ورزشی صورتی گذاشته بودید و زیرش نوشته بودید «بگذارید یک ورزش دیگر برای‌مان بماند.» ولی خودمانیم یک پیاده‌روی یک‌دقیقه‌ای از سرکوچه تا سوپرمارکتی را ورزش نمی‌گویند. 

واکنش‌هایی نسبت به حملات رژیم اشغالگر قدس

ندیدن یا نفهمیدن! مسأله این است

سازمان ملل متحد: عه عه عه...  و در ادامه گفت: چند بار به شما گفتم این پنجره‌ها را ببندید سوز می‌آید (پنجره را بست و با خود گفت دفعه بعد حتما به اسرائیل می‌گویم کارتان بد است و به این اقدام شجاعانه خویش افتخار کرد).