تقویم تاریخ 11 بهمن

تک گنده لات دنیا

دهه ۱۹۹۰ دنیا دو گنده لات به نام‌های آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی داشت. بر اساس اصل پنج قانون گنده لاتی، دنیا یک گنده لات می‌خواهد، من یا حتما خود خود من. و آمریکا اصل پنجم این قانون را سر لوحه کار خود قرار داده بود. از آنطرف ماجرا، کمونیست‌های شوروی بر این باور بودند که هر اتفاقی در دنیا بیفتد آمریکایی‌ها حتما دستی، آستینی یا لنگ کفشی چیزی در آن دارند، که البته کم بی‌راه هم نمی‌گفتند.

تقویم تاریخ 26 دی

ترک فرار موجب مرض است

روز ۲۶ دی ماه ۱۳۵۷ ساعت ۱۳:۰۸ به وقت تهران محمدرضا پهلوی آخرین پادشاه ایران، برای دومین بار از ایران طلاق عاطفی گرفت و ایران را ترک کرد. البته در این میان عد‌ه‌ای بر این باور هستند که محمدرضا پهلوی فرار کرده که این ادعایی بیش نیست.

ماجرای رخش و دندان درد

تا وقتی روغن میخک هست

رستم گفت: دندان درد امان رخش را پاره کرده است نزد دندان‌ طبیب آمدیم.
مرد به رستم گفت: ساعت کاری ۸تا ۱۴، دندان‌ طبیب هم فقط دو روز آخر ماه اینجاست که تا پنج ماه نوبت‌ها پر است. برو درمانگاه شهر سمنگان البته ساعت ۸تا۱۴ شاید نوبت خالی داشت.

چگونه یک فرار خوب داشته باشیم

توی هارد اعلی‌حضرت

رضا پهلوی گوشه ای  در یک قهوه خانه بین راهی در کشور غربت، نشسته است. و با مقداری تف سیبیل خود را تاب می دهد و انتظار می کشد. گهگاهی هم یک نگاه پنهانی به هاردی که در دستش هست، می اندازد.

دختر بحرین

بدید برود

ما با بودن بحرین، با عربستان همسایه می شویم. از آن جهت که عموهای بن سلمان مثل خودش تربیت درست و حسابی ندارند و ممکن است بچه های ما هم یاد بگیرند. و کارهای بد بد کنند