جدّی‌ترین ویژه‌نامه طنز ایران

ایران ۲۴

آزادی بیان به سبک خاندان سلطنتی!

گزارش لحظه به لحظه تاج‌گذاری پادشاه انگلیس

او پادشاه من نیست

پلیس تخم‌مرغ‌هایی را که مردم برای شکستن زیر چرخ‌های کالسکه، برای چشم‌زخم‌نخوردن پادشاه با خودشان آورده‌اند را جمع‌آوری می‌کند تا در فرصت مغتنم بین فقرای لندن پخش کند، که البته چون لندن فقیری ندارد، آنها را به دربار می‌برد تا صبحانه کارکنان شود.

راه راه ۲۳۵