خستگی ممنوع

خودکفایی در تولید انسولین بیماران دیابتی

چی بودیم؛ چی شدیم!

دو روی سکه تقابل با تولید انسولین داخلی

چیپست قندی

+ شنیدی ایران موفق شده‌ انسولین تولید کنه؟
_ آره بابا حتما این هم کار خودشونه
+ خب اگه کار خودشون باشه که خوبه!
_ عه؟! آهان نه چیزه ...میگن اینا انسولین تولید کردن که قند دیابتی‌ها رو کنترل کنن.

در جمع مخالفان چه می‌گذرد؟!

یک خبر و چند واکنش

بیانیه شماره ۱ دبیر کل سازمان ملل: اگه چیز خطرناکی توشه بگید من ابراز نگرانی کنم.
فرح پهلوی: حالا همچین با افتخار میگن انگار مسابقه دختر شایسته برگزار کردن!