خاطرات بولتون

بیچاره‌هایی که نمی‌توانند در نعمت‌آباد و تورنتو ملک بخرند

نه گفتن از پشت آیفون

تازه اگر یک‌جوری بشود که صاب‌ملک‌ها جلسات «مهارت نه گفتن از همان پشت آیفون»شان را نروند، مستأجران پیروز جنگ اراده‌ها نیز شده‌اند.

چگونه جملات را بدون تنش ادا کنیم؟

دمپایی ابری در فضا

جمله بدون تنش: ایران یک دمپایی ابری را در کویر لوت به سمت یک مارمولک پرتاب کرد.

ماجرای یک رای دهنده‌ی پشیمان

استامپ کرونایی

زدم تو این سردخونه هی میگن پاشو بیا برو تو هیچیت نیست.