مشت و مال پیروزی ایران و حواشی

پرچمت تا همیشه رقص‌کنان

ایران چی‌کارش می‌کنه؟!

بدون شرح

مشت و مال

گروه بندی ایران در جام جهانی

یک گوشه دیویدِ بکام
یک سو نشسته آبراهام
با این گروهِ «مرگ بر..»
بیچاره شد زیباکلام!