۴:۱۳ ب.ظ ۱۳۹۸-۰۶-۰۴

سند صد و پنجاه صفحه ای

۱۲:۲۷ ب.ظ ۱۳۹۸-۰۵-۰۹

ناگفته های یک گاندو

آب نیست، حتی کمش

ما هم ناسلامتی نادرترین خزنده ی ایرانیم، زشت است در مجامع بین المللی کاسه مان با کاسه آدمها یکی‌باشد . حالا این کار حضرات را به قی چشم فرزند آخرم میبخشم اماحداقل بگویید از آن مایع ظرفشویی ها که بوی جلبک گندیده می‌دهند استفاده کنند

۱۲:۱۹ ب.ظ ۱۳۹۸-۰۵-۰۱

شکار ماهی انگلیسی

۱۰:۳۱ ق.ظ 

۲۸۴ به یک

۱۰:۱۸ ق.ظ 

سیر تاریخی روابط ایران و انگلیس

آشغال و پسماند آوردین… نفت‌کشتون رو بردیم!

شنیده‌ایم در پستوی خانه‌اتان رادیو آلمان گوش می‌دهید. دستتان را روی نقشه کشیده و از گستره‌ی پیشرفت ناوها wow گفته‌اید و از فتوحات هیتلر گوشه دلتان کمی غنج رفته است. یواشکی لبخندی بر لب نشانده‌اید. نشان به آن نشان که زیر یونیفرم نظامی‌اتان شلوارک خال‌خالی برتن داشته‌اید. ما تا همه چیز شما را خبر داریم. بر این اساس شما شایستگی ولیعهدی و جانشینی را نداشته و می‌رویم از سر کوچه یک نفر دیگر را از جوب می‌گیریم و می‌آوریم به پادشاهی می‌رسانیم