راه راه ۲۱۵

جلسه محرمانه سران

تمرکزها برای کجا به صدا درمی‌آیند؟!

وزیر امور خارجه: یه پونزده تا مسئول و هیفده‌ هیژده‌ تا ارگان دولتی ایرانی دیگه هم هستن که دیدیم حیفه اینا تحریم نشن.

کامنت های جنگی

کمک های چُرتی

یه پکیج نیروهای نظامیه که شامل شما نمیشه، واسه عراق و افغانستان و آسیایی‌هاست.

یه پکیج تجهیزات نظامیه که ریال سعودی فرستادن، بردنش، دیر اومدی.

تماس تلفنی بایدن با شیطان

گزارش دو به هم زنی

حیف ترامپ به مقام من چشم داشت و الا با تو عوضش نمی‌کردم. زود ‌گزارشتو بده من یه ساعت دیگه با ابلیس جلسه دارم.