فیلمنامه فیلم دستاوردهای دولت

دلفین های پرنده

بایدن نفس عمیقی می کشد و به صندلی تکیه‌ می‌دهد و می‌گوید: کم آوردم کاملا... دارم دیوونه میشم از دست روحانی، نه مذاکره می‌کنه نه باج میده و نه حتی یه لبخند میزنه که آدم دلش خوش بشه که امیدی هست....

ضمیمه طنز راه راه در روزنامه وطن امروز

راه راه ۱۵۰

ناگفته های به جو!

نامه هایی پیدا نشده از ترامپ در کاخ سفید

روز تحلیف ریاست جمهور بایدن نامه ای از ترامپ پیدا شد که برای بایدن به یادگار گذاشته بود. در این پست نامه هایی احتمالی از ترامپ که هیچوقت پیدا نشد را آورده ایم:

ضمیمه طنز راه راه در روزنامه وطن امروز

راه راه ۱۴۷