جدّی‌ترین ویژه‌نامه طنز ایران

ایران ۲۶

TiZ o BoZ Hospital!

روز جهانی بهداشت

سررسید سلامتی

حال چرا ۷ آوریل و نه روز دیگری؟ با جستجویی در اینترنت می‌توانید جواب را به دست آورید و بی‌خود و بی‌جهت وقت نویسنده را تلف نکنید؛ زیرا نویسنده با این زمانی که از توضیح ندادن چرایی نام‌گذاری ذخیره می‌کند، توانایی عقب انداختن مسائل حل نشده شخصی خود را با ابزار خواب، پیدا می‌کند. لطفا مزاحم نشوید!

مهار کرونا
عنوان