آیتم طنز

قسمت پنجم لخخلمث: دماغتون رو هم از گوگل می پرسین؟

مِنو باز!

مشاوره برای جراحی زیبایی

کمرش که باریک باشه، جادست بهتری داره

+نه خانم این حرفا چیه؟! این نوع طرز فکرهای کهنه و عقب‌افتاده رو از خودتون دور کنید. به فکر جذابیت پسرتون باشین. یکی از فاکتورهای جذابیت صداست.
آخه «تنها صداست که می ماند» اگر بخواین میتونم یه دستیم به حنجره‌ش بکشم.

در مطب یک دامپزشک

تزریق گونه برای گربه و عمل دماغ سگ!

مراجعه کننده: ببینید احساس می‌کنم سگم اعتماد به نفس کافی نداره
دکتر: از کجا فهمیدید؟
مراجعه کننده: راستش تو مواجهه با سگای همسایه احساس کردم خیلی گوشه‌گیر هستش