ضمیمه طنز راه راه در روزنامه وطن امروز

راه راه ۱۷۶

سوال و جواب‌های کاربردی

احکام هالووین

هموطن گرامی، این امر نه تنها جایز بلکه واجب است، چون هالووین در اصل جشنی متعلق به ایران باستان است و هالو اسم یک سردار پرافتخار ایرانی بوده که عرب‌ها به ما یاد داده‌اند آن را به آدم‌های اسکل بگوییم.