نگاهی به عملیاتهای ویژه براندازان در سال 1400

من تف میکنم پس هستم

شوخی با تیتر روزنامه‌های پنجشنبه ۲۵ فروردین

باز حرف بد زدی؟!

با حذف ارز ترجیحی، قیمت داروی داخلی دو برابر و داروی خارجی شش برابر می‌شود
- اما با وجود ارز ترجیحی داروی داخلی و خارجی هر دو شش برابر می‌شود

شوخی با تیتر روزنامه‌های پنجشنبه ۱۸ فروردین

کفشتو پات کن

همه جنگ‌ها در میز مراکره خاتمه می‌یابد
- ولی خیلی مهمه اون طرف میز کی باشه.

صد رنگ جنگ

فعلا از طرف اسرائیل در این مورد بیانیه‌ای صادر نشده است، ولی آن‌ها با پست پیشتاز یک چمدان برای آقای کال فرستاده و رویش نوشته‌اند: خوش‌ گذشت