هشتگ مرگبار

شواهدی دال بر این که تروریست شاهچراغ هم از خودشون بود

از خودشونه

برای رد گم‌کنی آدم‌هایش را یکی‌ در میان نجات می‌دهد. قبلی را در صحنه کشتند، چون از خودشان بود و اگر زنده گیر خودشان می‌افتاد احتمال داشت به خودشان لو بدهد که از خودشان بوده و این بد بود.

بداهه‌ زینبی شاعران راه‌راه تقدیم به شهدای شاهچراغ

مقتل ما، مسیر خیزش ماست
عنوان