معرفی کتاب دادگاه اشیا

ذره‌بین را نمی‌شود با پول خرید!

ادگاه اشیاء حاصل ذهن خلاق و قلم روان رضا عیوضی است که مصادف با روزهای پایانی دولت تدبیر و امید توسط انتشارات شهید کاظمی به چاپ رسیده است. نویسنده سعی دارد در این کتاب ما را به دنیای اشیاء ببرد و نشان دهد در آنجا هیچ چیز بدون حساب و کتاب نیست.