۱۰:۵۴ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۱-۲۱

۴۰ سالگی انقلاب

دروغ مصلحتی

۹:۵۷ ب.ظ ۱۳۹۷-۱۰-۱۹

احکام را با لبخند بیاموزیم

احکام‌الخالی‌بندی

باید هنگام گفتنش صاف در چشمان طرف نگاه کنی و دروغت را برای چند روز ادامه دهی تا کاملا طبیعی جلوه کند.

۲:۲۳ ب.ظ ۱۳۹۷-۱۰-۰۵

زوال

۱۱:۳۳ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۸-۲۴

بن بست

۱۱:۳۴ ق.ظ ۱۳۹۶-۱۱-۱۵

بررسی تغییرات چهل ساله

قیاس مع التفریق…

یه عده هم در داخل منورالفکر بازی درآوردند و تخم مرغ گران را کردند که یک دعوای خاله عمه ای راه بیندازند بل کم برسیم به برج آم و امضا بشه بعدشم موشک و اینا!! که نشد.