ضمیمه طنز راه راه در روزنامه وطن امروز

راه راه ۱۵۰

رمزگشایی صحبت ها سالیوان؛ #مشاور_امنیت_ملی_بایدن

تفال به گنجینه‌ی حضرت نظامی

این بدقلقی‌های جناب بایدن نشان می‌دهد دل در گرو همان آشنای قدیمی دارد چون اگر میلی وجود نداشته باشد چرا باید جام مجنون شکسته شود، جام هم به همان برجام اشاره دارد که حضرت نظامی یقینا برای رعایت وزن، آن را تخلیص نمودند.

رمزگشایی صحبت های نوبخت؛ #دریافت_بموقع

دریافت بموقع نوشدارو

سهراب: پدر جان فکر کنم این زخم ربطی به کی‌کاووس نداشته باشه‌ها خود شما زحمت کشیدی «برِ منِ بیداردل رو بردریدی!»

راهکارهایی برای کمک به بانک مرکزی

سنگ مفت، گنجشک مفت…

...خب این‌دفعه به اسمش از سازمان‌های بین‌المللی وام بگیرید، دوزّارش را بدهید وزارت بهداشت، بقیه‌اش هم نوش جان کالاهای اساسی.