نظر کارشناسان ما پیرامون مطلب طنز هفته نامه صدا

تحلیل علمی حرکت اخیر یک هفته نامه!

تغییر نام کوچه‌ای در روستای ده‌ترکان از توابع بروجرد به نام "محمدرضا شجریان"، ضربه مهلک دیگری بر پیکره بی‌جان نظام وارد سازد و از طرفی دیگر مشتی باشد بر دهان منتقدان و یاوه‌گویانی که مدام دم از مردن و سکون قیام می‌زدند.
عنوان