۱۱:۰۳ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۱-۲۱

آخرین نامه اعلیحضرت به ربع پهلوی

کمتر انگشتت را توی دماغت کن

از حالا با در دست داشتن پاسپورت، هر دو ساعت یک بار به سفارت آمریکا سر بزن تا ببینیم کی از خر شیطان پیاده می شوند و ما را به امریکا راه می‌دهند. این آمریکایی ها حتی اگر بگذاری زنت هم با آنها قرکمر بدهد باز هم به تو خیانت میکنند.

۲:۵۸ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۸-۰۴

رضاشاه، روحت چاد

تضمین کرده بود که روحمان شاد خواهد بود. مجبور بودیم که خشنود گردیم. نباید بهانه به دست آنها میدادیم .

۱۰:۱۲ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۷-۲۶

راه راه ۵۸

۱:۰۸ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۷-۲۴

راه راه ۵۷

۵:۲۱ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۲-۱۹

گزارش تصویری/2

محفل نطنز ۶