۹:۲۱ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۴-۱۶

لیست محصولات موجود در سایت مطبوعات آنلاین

رانی رب انار با پالپ خرما

در قدیم برای خبر رسانی استفاده می شد ولی امروزه بهترین کارکرد را در پاک کردن شیشه دارد. این یک پیشنهاد ویژه برای شماست که شرکت نظافت منزل دارید. روزنامه های تاریخ گذشته و روز ما را از دست ندهید.

۹:۰۷ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۱-۲۷

راه راه ۸۵

۱۲:۱۳ ب.ظ ۱۳۹۸-۰۱-۲۴

سه شنبه، بیستم فروردین ماه ۱۳۹۸

راه راه ۸۴

۱۰:۰۰ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۲-۲۸

راه راه ۸۳

۸:۳۸ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۲-۰۸

حکایت مردودی داماد آقای رئیس جمهور

مشکل نیمکلاج آقای داماد

شنیده ها از مردود شدن چندباره آقای کامبیز مهدیزاده ملقب به داماد رئیس جهمور در آزمون خلبانی حکایت میکند. البته با علم به توانمندیهای آقای مهدیزاده، احتمالا ایشان با بخش آیین-نامه آزمون خلبانی مشکل نداشته و در بخش شهری و نیمکلاچ نمودن هواپیما مردود شده که انصافا هم سخت است. گفته شده ایشان سخت مشغول تلاش است و حتی در منزل و زمان استراحت هم لباس خلبانی را در نمی آورد.