پیشخند

اعتصاب رانی‌ها

پاسخ این افتضاح را چه کسی خواهد داد؟
- بستگی به نوع افتضاح داره، ولی در هر صورت جواب میشه دولت قبل.

ضمیمه طنز راه راه در روزنامه وطن امروز

راه راه ۱۹۷

پیشخند روزنامه های 10 اردیبهشت

تا اطلاع ثانوی عینک همراهم نیست!

وعده گران نشدن دارو در سال جاری
-البته اگر اسمش "وعده سر خرمن" نباشه!

ضمیمه طنز راه راه در روزنامه وطن امروز

راه راه ۱۹۶