ضمیمه طنز راه راه در روزنامه وطن امروز

راه راه ۱۶۲

پیشخند

امسال فقط سه ماه اولش سخته

پیشخند| شوخی با پیشخوان روزنامه ها

آمریکا فرشته مهربون

تا ۱۴۰۰ راهی طولانی در پیش داریم
- هشت سال دوام آوردیم چند ماه که چیزی نیست.

پیشخند| شوخی با پیشخوان روزنامه ها

ما که هوا نداریم بازم هواتو داریم؟!

- بازگشت غنی سازی به فردو
حالا اون فروشنده بتن‌ها رو پس میگیره؟